حضور فعال پژوهشگران واحد نجف آباد در کنفرانس های بین المللی
مطلب ویژه

31 خرداد 1395

 

از تحلیل توسعه پایدار شهری تا طراحی و تولید سیستم تست خودکار سوراخکاری بستر ایمپلنت

پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، با ارائه مقالات خود در کنفرانس های علمی بین المللی، گامی دیگر در برقراری ارتباط بین المللی حوزه پژوهش و برون داد علمی برداشتند.

به گزارش پایگاه خبری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد،  مینا مستحفظیان با ارائه مقاله ای با عنوان « پیش بینی راهبردهای مدیریت تعارض با ویژگی های شخصیتی در مدیران ورزشی » به بیست و یکمین کنگره  بین المللی علوم ورزشی دانشگاههای اروپایی اتریش، مهدی مومنی با ارائه مقاله ای با عنوان «تحلیلی بر توسعه پایداری شهری، مطالعه موردی شهر یاسوج ایران» به سی و سومین کنگره بین المللی جغرافیایی چین، رضا مداحی با ارائه مقاله ای با عنوان «سه روش تخصیص منصفانه منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها» به چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها چین، ابراهیم کرمییان با ارائه مقاله ای با عنوان« سنتز سریع و ساده نانو کامپوزیت دیوپساید/مگنتایت به عنوان یک بیو سرامیک مغناطیسی زیست فعال نوین جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان»  به کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته و نانومواد 2016 کانادا، علیرضا حاجیان با ارائه مقاله ای با عنوان «تضعیف نویز تصادفی در داده های لرزه ای بازتابی با استفاده از شبکه عصبی- فازی تطبیق پذیر» هشتاد و هفتمین کنفرانس بین المللیانجمن اروپایی دانشمندان و مهندسان علوم زمین اتریش، رضا ابراهیمی با ارائه مقاله ای با عنوان «بررسی ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی SIC بر زیر لایه آلیاژ منیزیوم AZ31 به روش پلاسمای الکترولیتی» به هفتمین کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژی مجارستان، پرهام معمار زاده با ارائه مقاله ای با عنوان « عملکرد چرخه ای اتصالات مقاوم خمشی جوش شده با مقطع کاهش یافته تیر ساخته شده با پروفیل های ایرانی» به کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین عمران  امریکا، آخرین یافته های تحقیقاتی انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد را در معرض ارزیابی محققان و متخصصان بین المللی قرار دادند.

مینا مستحفظیان 6d3ea

مینا مستحفضیان استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد نجف آباد در مقاله خود با عنوان «پیش بینی راهبردهای مدیریت تعارض با ویژگی های شخصیتی در مدیران ورزشی » به امکان پیش بینی راهبرد های مدیریت تعارض مدیران از روی ویژگی های شخصیتی آنان پرداخته است. از بین متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، بهترین پیش بینی کننده راهبرد عدم مقابله مدیران در گام نخست، وجدانی بودن، در گام دوم، روان رنجور خویی و در گام سوم باز بودن است. معنا دار نبودن رابطه برون گرایی و خوشایندی با راهبرد عدم مقابله مدیران، از جمله نتایجی است که از این مقاله استنباط می شود.

دکتر مومنی ec2f0

مهدی مومنی دانشیار گروه جغرافیای دانشکده علوم انسانی  نجف اباد در مقاله خود با عنوان « تحلیلی بر توسعه پایداری شهری» که به صورت مطالعه موردی در شهر یاسوج صورت گرفته است، نابرابری و ابعاد مختلف آنرا از مهم ترین نشانه های توسعه نیافتگی دانسته و نگرش در نحوه پراکندگی شاخصه های توسعه در سطوح مختلف را عامل رفع این کمبود ها دانسته است. مومنی پس از بررسی های شاخص هایی نظیر دوری از مرکز سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر مراکز مهم کشور، ناپایداری و عدم برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی، و زیست اجتماعی به دلیل کوهستانی بودن شهر یاسوج، نتیجه گیری کرده که شاخص های منتخب در کل شهر، نزدیک به شاخص های ملی نبوده و این عدم تطابق اختلاف معنا داری را نشان می دهد.

دکتر رضا مداحی fdc28

رضا مداحی استادیار دانشکده فنی و مهندسی با ارائه مقاله ای با عنوان «سه روش تخصیص منصفانه منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها» به سه قسمت از یک الگوریتم سه مرحله ای اشاره کرده که در هر مرحله از این الگوریتم، روشی خاص برای تخصیص منابع پیشنهاد می شود همچنین روش ارائه شده در مرحله اول و سوم  منصفانه تر از مرحله دوم می باشد.

دکتر کرمییان 28e70

ابراهیم کرمیان استادیار دانشکده مهندسی مواد در مقاله خود با عنوان «سنتز سریع و ساده نانو کامپوزیت دیوپساید/مگنتایت به عنوان یک بیوسرامیک مغناطیسی زیست فعال نوین جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان» روشهای از بین بردن تومورهای سرطانی و درمان بیماری سرطان پرداخته است.

علیرضا حاجیان bb406

علیرضا حاجیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه  نجف آباد نیز مقاله ای با عنوان «تضعیف نویز تصادفی در داده های لرزه ای بازتابی با استفاده از شبکه عصبی- فازی تطبیق پذیر» را ارائه کرده است که در بخشی از آن آمده است:« بر مبنای روش ارائه شده در این تحقیق، تضعیف نویز تصادفی با اولویت بخشی به حفظ رویداد های بازتابی و نیز دستیابی به یک الگوریتم اتوماتیک صورت گرفته است. از آنجا که خصائص آماری رویدادهای تصادفی با محتوای رویدادهای همدوس متفاوت است، در روش ارائه شده، پس از محاسبه ویژگی های آماری، برای نمونه های تصادفی انتخاب شده برای آموزش شبکه، با استفاده از خوشه بندی شبکه فازی، نمونه ها به خوشه های متفاوت دسته بندی شده و از میان خوشه ها، خوشه ای که بیشترین تعلق به فضای رویداد های تصادفی را دارد، انتخاب می شود. حذف نویزهای تصادفی در سیگنال های لرزه ای که به منظور اکتشاف میدانهای نفتی بسیار کاربرد دارند در این مقاله به صورت نوآورانه با روشی هوشمند برای اولین بار ارائه شده است.

دکتر رضا ابراهیمی b2232

رضا ابراهیمی دانشیار دانشکده مهندسی مواد نجف آباد با ارائه مقاله ای با عنوان «ایجاد پوشش های نانوکامپوزیتی SIC بر زیر لایه آلیاژ منیزیوم AZ31 به روش پلاسمای الکترولیتی» به بررسی ساختار و مشخصه های فیزیکی پوشش نانو کامپوزیتی تولید شده با استفاده از روش های XRD و SEM پرداخته است. کاهش اندازه حفره های موجود در پوشش به خاطر وجود نانوذرات SIC، افزایش مقاومت به سایش پوشش ایجاد شده و کاهش چهل درصدی خوردگی نمونه ها نسبت به نمونه های پوشش دار بدون نانو ذرات، از نتایج به دست آمده در این پژوهش می باشد.

دکتر معمارزاده ae0dd

پرهام معمار زاده در مقاله ای با عنوان « عملکرد چرخه ای اتصالات مقاوم خمشی جوش شده با مقطع کاهش یافته تیر ساخته شده با پروفیل های ایرانی» به مقررات ملی ایران برای طراحی اجزای اتصلات RBS  اشاره کرده و اثر بخشی این مقررات به خاطر تحقیقات محدود ایران در این زمینه را برای پروفیل های ایرانی مورد تردید می داند.این پژوهش نیاز بازبینی دوباره در مشخصات هندسی RBS برای اعمال بر پروفیل های ایرانی را تائید می کند.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن