دکترنجفی تأکید كرد؛ارتباط مفید دانشگاه با صنعت به کمک فکر جوان دانشجویان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: به کمک فکر جوان دانشجویان ...

دکترنقش مطرح كرد؛قرن 21؛ آغاز موج چهارم جهش‌های توسعه علمی و فناوری جهان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، قرن ۲۱را آغاز موج چهارم از ...

رفیعی خبر داد؛7 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد در لیست دانشمندان 2 درصد برتر جهان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد عنوان کرد: ...
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن