درخشش تیم شمشیربازی واحد نجف آباد در مسابقات قهرمانی دانشجویان
مطلب ویژه

03 دی 1396

تیم شمشیربازی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی نجف آباد با قهرمانی در اسلحه سابر، و نایب قهرمانی در اسلحه فلوره، مقام اول این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد

 

به گزارش پایگاه خبری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، در این دوره از مسابقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور که در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره برگزار شد، امیر مختاری، سجاد للگانی و اسماعیل مرادی توانستد با هدایت محمد حسین امینی، در بخش اسلحه سابر با غلبه بر تمام حریفان خود مقام قهرمانی این بخش را کسب کنند. شمشیر بازان واحد نجف آباد همچنین توانستند دراسلحه فلوره مقام دوم را به خود اختصاص دهند.

در بخش انفرادی این دوره از مسابقات نیز اسماعیل مرادی در اسلحه فلوره مقام دوم، و امیر مختاری در اسلحه سابر مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

این دوره از مسابقات با شرکت 11 تیم و به میزبانی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن