آخرین ها

آزمون کارشناسی ارشدناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با حضور3444 متقاضی در 14 حوزه امتحانی در روز دوم حال برگزار ی است.

بصیرت‌افزایی باید از دانشجویان آغاز شود و در دانشگاه گسترش یابد

دبیر کانون فرهنگ سلامت دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، بودجه ناکافی را یکی از مشکلات در مسیر فعالیت کانون‌های فرهنگی دانست و گفت: مسئولان با حمایت‌های بیشتر به رفع موانع و حذف قوانین دست‌وپاگیر کمک کنند.

نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور(ویژه رشته های شغلی وزارت آموزش وپرورش) همزمان با سراسر کشور درواحد نجف آباد برگزارشد.

جدیدترین رتبه بندی تایمز در حوزه اثرگذاری دانشگاه‌ها در شاخص های ۱۷ گانه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ منتشر شد و ۲۷ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر قرار گرفتند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای اولین بار سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از آنها استفاده کرده است.

تایمز از شاخص‌های دقیق برای ارائه مقایسه‌های جامع و متعادل در چهار زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است.

تحقیق: بارزترین و سنتی‌ترین راهی که دانشگاه می‌تواند در ارائه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات مرتبط با این اهداف است.

مدیریت: دانشگاه‌ها متولی منابع قابل توجهی از جمله منابع فیزیکی و منابع انسانی شامل کارمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان هستند. نحوه عملکرد آنها در مدیریت این منابع یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه پایدار مدنظر است.

دسترسی: دستیابی به آموزش عالی بسیار مهم است و کاری که دانشگاه‌ها با جوامع محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی خود انجام می‌دهند یکی دیگر از راه‌های اصلی تأثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار است.

آموزش: آموزش اهمیت زیادی در اهداف توسعه پایدار دارد زیرا هم به اطمینان از وجود پزشکان ماهر و کافی برای ارائه خدمات سلامت کمک می‌کند و هم به دانش آموختگان برای رسیدن به آینده شغلی مناسب کمک می‌کند.

بر اساس معیارهای نظام بین‌المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نظام بین‌المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در روش تحقیق خود تشریح کرده است.

شاخص‌های اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) شامل ۱۷ شاخص است که رتبه بندی تایمز عملکرد دانشگاه را در همه این شاخص‌ها ارزیابی می‌کند.

شاخص‌ها: ۱: بدون فقر، ۲: بدون گرسنگی، ۳: سلامتی و رفاه خوب، ۴: آموزش با کیفیت، ۵: برابری جنسیتی، ۶: آب تمیز و بهداشتی، ۷: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۸: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۱۰: کاهش نابرابری، ۱۱: شهرها و جوامع پایدار، ۱۲: مصرف و تولید مسئولانه، ۱۳: اقدامات آب و هوا، ۱۴: زندگی در زیر آب، ۱۵: زندگی در خشکی، ۱۶: صلح، عدالت و نهادهای قوی و ۱۷: مشارکت برای اهداف

داده‌های مورد استفاده به نزدیک‌ترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۰ اشاره دارد. با این حال، در برخی موارد، به دلیل اختلال ناشی از همه‌گیری کووید -۱۹، داده‌ها مربوط به سال ۲۰۱۹ است. محدوده تاریخ برای هر معیار در سند روش شناسی کامل مشخص شده است.

۲۷ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها ۲۰۲۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه تبریز، دانشگاه اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه مراغه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

جدول رتبه بندی دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موثرترین دانشگاه‌ها ۲۰۲۲

ردیف رتبه جهانی دانشگاه نمره کل نمره در شاخص
۱ ۱۰۱-۲۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۲.۱–۸۸.۵ ۹۵.۶: سلامتی و رفاه خوب. ۸۶.۵: آموزش با کیفیت. ۷۷.۷: کاهش نابرابری. ۵۸.۸–۷۰.۲: مشارکت برای اهداف
۲ ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۷۶.۹–۸۲.۰ ۷۳.۹–۷۹.۶: سلامتی و رفاه خوب. ۷۴.۵: بدون فقر. ۶۷.۷–۷۳.۱: آموزش با کیفیت. ۷۶.۷–۸۳.۰: مشارکت برای اهداف
۳ ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۲.۰–۷۶.۷ ۸۴.۶: سلامتی و رفاه خوب، ۶۶.۲: برابری جنسیتی، ۶۴.۷–۷۰.۲: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۴ ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۷۲.۰–۷۶.۷ ۹۱.۴: سلامتی و رفاه خوب، ۷۰.۱–۸۵.۴: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۷۰.۵: بدون فقر، ۵۰.۲–۵۸.۷: مشارکت برای اهداف
۵ ۴۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۶۵.۰–۷۱.۹ ۷۳.۹–۷۹.۶: سلامتی و رفاه خوب، ۶۷.۷–۷۳.۱: آموزش با کیفیت، ۳۹.۶–۴۸.۳: برابری جنسیتی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۶ ۴۰۱-۶۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی ۶۵.۰–۷۱.۹ ۶۱.۱–۶۸.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۵۶.۶–۶۸.۱: آب تمیز و بهداشتی، ۵۵.۲–۶۵.۸: بدون گرسنگی، ۵۰.۲–۵۸.۷: مشارکت برای اهداف
۷ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۵۷.۳–۶۴.۹ ۷۳.۹–۷۹.۶: سلامتی و رفاه خوب، ۳۸.۹–۵۳.۳: شهرها و جوامع پایدار، ۳۹.۶–۴۸.۳: برابری جنسیتی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۸ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه کاشان ۵۷.۳–۶۴.۹ ۷۴.۶: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۷.۳–۵۶.۴: آب تمیز و بهداشتی، ۴۹.۸–۵۸.۰: آموزش با کیفیت، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۹ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۵۷.۳–۶۴.۹ ۶۸.۷–۷۳.۸: سلامتی و رفاه خوب، ۵۳.۵–۵۹.۵: برابری جنسیتی، ۴۵.۰–۵۵.۲: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۱۰ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه کردستان ۵۷.۳–۶۴.۹ ۵۲.۳–۶۷.۶: زندگی در زیر آب، ۵۵.۲–۶۵.۸: بدون گرسنگی، ۵۳.۴–۶۰.۰: شهرها و جوامع پایدار، ۵۰.۲–۵۸.۷: مشارکت برای اهداف
۱۱ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی شریف ۵۷.۳–۶۴.۹ ۹۶.۶: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۵۵.۳–۵۹.۵: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۷.۳–۵۶.۴: آب تمیز و بهداشتی، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۱۲ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه تربیت مدرس ۵۷.۳–۶۴.۹ ۷۰.۱–۸۵.۴: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۵۶.۶–۶۸.۱: آب تمیز و بهداشتی، ۴۹.۶–۵۵.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۱۳ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه تهران ۵۷.۳–۶۴.۹ ۷۰.۱–۸۵.۴: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۵۵.۳–۵۹.۵: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۴.۹–۵۵.۱: بدون گرسنگی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۱۴ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۵۷.۳–۶۴.۹ ۶۸.۷–۷۳.۸: سلامتی و رفاه خوب، ۵۹.۶–۶۴.۶: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۵۵.۱–۶۲.۴: کاهش نابرابری، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۱۵ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۰.۳–۵۷.۲ ۹۵.۵: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۴۹.۸–۵۸.۰: آموزش با کیفیت، ۳۶.۵–۴۵.۵: اقدامات آب و هوا، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۱۶ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۵۰.۳–۵۷.۲ ۵۳.۵–۵۹.۵: برابری جنسیتی، ۴۱.۷–۴۹.۷: آموزش با کیفیت، ۲۷.۰–۴۱.۴: سلامتی و رفاه خوب، ۵۰.۲–۵۸.۷: مشارکت برای اهداف
۱۷ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۵۰.۳–۵۷.۲ ۵۵.۲–۶۱.۰: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۵.۰–۵۵.۲: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۴.۹–۵۵.۱: بدون گرسنگی، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۱۸ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی قم ۵۰.۳–۵۷.۲ ۸۰.۱: سلامتی و رفاه خوب، ۳۵.۷–۴۸.۲: کاهش نابرابری، ۲.۹–۳۳.۶: آموزش با کیفیت، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۱۹ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۰.۳–۵۷.۲ ۴۹.۸–۵۸.۰: آموزش با کیفیت، ۵۳.۴–۶۰.۰: شهرها و جوامع پایدار، ۴۵.۸–۵۴.۶: اقدامات آب و هوا، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۲۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه تبریز ۵۰.۳–۵۷.۲ ۵۵.۳–۵۹.۵: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۵۷.۶–۶۹.۸: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۴۹.۸–۵۸.۰: آموزش با کیفیت، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف
۲۱ ۱۰۰۰ + دانشگاه اراک ۹.۲–۵۰.۲ ۴۹.۶–۵۵.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴.۲–۴۱.۵: مصرف و تولید مسئولانه، ۲۷.۰–۴۱.۴: سلامتی و رفاه خوب، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۲۲ ۱۰۰۰ + دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۹.۲–۵۰.۲ ۵۵.۲–۶۱.۰: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۷.۵–۵۳.۸: بدون فقر، ۴۱.۵–۵۳.۲: سلامتی و رفاه خوب، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۲۳ ۱۰۰۰ + دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۹.۲–۵۰.۲ ۵۵.۲–۶۱.۰: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۳۳.۷–۴۱.۶: آموزش با کیفیت، ۱۳.۱–۳۸.۰: آب تمیز و بهداشتی، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۲۴ ۱۰۰۰ + دانشگاه مراغه ۹.۲–۵۰.۲ ۴۹.۶–۵۵.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۱.۷–۴۹.۷: آموزش با کیفیت، ۲۸.۷–۳۹.۵: برابری جنسیتی، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۲۵ ۱۰۰۰ + دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۹.۲–۵۰.۲ ۳۹.۶–۴۸.۳: برابری جنسیتی، ۴۰.۴–۵۶.۱: صلح، عدالت و نهادهای قوی، ۰.۶–۳۸.۸: شهرها و جوامع پایدار، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۲۶ ۱۰۰۰ + دانشگاه صنعتی شیراز ۹.۲–۵۰.۲ ۶۱.۱–۶۸.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۱.۷–۴۹.۷: آموزش با کیفیت، ۲۷.۹–۴۶.۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف
۲۷ ۱۰۰۰ + دانشگاه سیستان و بلوچستان ۹.۲–۵۰.۲ ۳۸.۹–۵۳.۳: شهرها و جوامع پایدار، ۲۷.۹–۴۶.۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۲۸.۷–۳۹.۵: برابری جنسیتی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف

رتبه بندی تاثیر ۲۰۲۲ ویرایش چهارم است و رتبه بندی کلی شامل ۱۴۰۶ دانشگاه از ۱۰۶ کشور / منطقه است. برترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه وسترن سیدنی از کشور استرالیا است.

گفتنی است، ۱۰ دانشگاه اول این رتبه بندی در سال ۲۰۲۲ به ترتیب دانشگاه Western Sydney از استرالیا، دانشگاه ایالتی آریزونا از آمریکا، دانشگاه Western از کانادا، دانشگاه پادشاه عبدالعزیز از عربستان سعودی و دانشگاه Sains از مالزی (رتبه چهارم مشترک)، دانشگاه اوکلند از نیوزلند، دانشگاه Queen’s از کانادا، دانشگاه نیوکاسل از بریتانیا، دانشگاه منچستر از بریتانیا، دانشگاه Hokkaido از ژاپن هستند.

حقیقت وجودی انسان مقام و عنوان‌های دنیوی نیست

امام‌جمعه نجف‌آباد گفت: حقیقت وجودی انسان‌ها، پست، مقام و عنوان‌های دنیوی نیست؛ بلکه حقیقتی است که باعث شده فرشتگان نیز در برابر انسان سجده کنند.

به گزارش روابط عمومی واحدنجف‌آباد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی حسناتی نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه شهرستان نجف‌آباد در جلسه اخلاق در قرآن که با حضور هیئت‌رئیسه و مدیران اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد برگزار شد، گفت: ارتباط و انس با قرآن در تمام شئونات زندگی انسان تأثیر بسیار بسزایی دارد و در زندگی شخصی، اجتماعی و حتی مسئولیت‌های اجتماعی مانند چراغ راهی است که انسان را در پیشبرد اهداف یاری می‌کند.

وی گفت: همان‌گونه که بسیاری از مواقع مجالس تولد و گرامیداشت برپا می‌شود برای قرآن نیز در شب‌های قدر که شب تولد قرآن است باید آیین‌های بزرگی برگزار شود.

امام‌جمعه نجف‌آباد هم‌نشینی با قرآن را باعث افزوده شدن نور هدایت و علم به انسان‌ها و دوری از جهالت دانست و افزود: حقیقت وجودی انسان، پست و مقام و عنوان‌های دنیوی نیست؛ بلکه حقیقتی است که باعث شده فرشتگان نیز در برابر انسان سجده کنند، انسان‌ها برای حیات آفریده‌ شده‌اند نه ممات پس باید در این دنیا که همان مزرعه آخرت است، خوب کشت کنند تا در زندگی ابدی از نتیجه آن بهره‌مند شوند.

وی تکریم را یکی از بزرگ‌ترین رسالت‌های دانشگاه و مجموعه‌های بزرگی آموزشی دانست و بیان کرد: تکریم نیاز به هزینه مادی ندارد؛ بلکه با تواضع باید این کار را انجام داد، انسان‌های کریم بسیار متواضع‌اند و آثار این تواضع در تمام اطرافیان آنها نیز ساری و جاری است.

حسناتی ادامه داد: مشخصه یک جامعه سالم و رشدیافته، داشتن یک نظام تعلیم و تربیت زنده و پیشرفته است تا از این راه انسان‌هایی آزاده، مستقل، خلاق‎، مبتکر و تلاشگر در اجتماع پرورش یابند و بدون توجّه به نقش آموزش همراه با پرورش نمی‎توان به چنین مقصودی رسید.

نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه شهرستان نجف‌آباد تعلیم و تربیت صحیح و اطمینان‎بخش که فراگیر و متکی به وحی الهی باشد از هرزمان دیگر ضروری‌تر دانست و تأکید کرد: بحران‌های اخلاقی، اجتماعی، تهدید سرنوشت بشر به‌وسیله بحران‌های روانی، ضایعات اخلاقی و نابسامانی‌های زجر دهنده قوانین حاکم بر زندگی ماشینی و افزایش دائمی آنها، اندیشمندان مسائل اجتماعی را وادار کرده تا به‌صورت کلی و ریشه‎ای به موضوع تعلیم و تربیت بپردازند و در همین زمان توجّه به سفارش‎های قرآنی در این رابطه می‎تواند یک‌راه حل اساسی برای این مسئله باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد اعلام کرد که سومین پتنت منتشرشده این دانشگاه با عنوان «Production of reinforced double-layer parts» موفق به دریافت گرنت نهایی و شماره پتنت شد.

مهدی رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا در نجف‌آباد اعلام کرد که سومین پتنت منتشرشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با عنوان «Production of reinforced double-layer parts» موفق به دریافت گرنت نهایی و شماره پتنت شد.

وی اضافه کرد: این پتنت به‌عنوان سومین پتنت گرنت شده با مالکیت دانشگاه آزاد اسلامی است که در سال ۲۰۲۰ انتشار پیدا کرد و سرانجام پس از طی مراحل داوری در فوریه ۲۰۲۲ موفق به اخذ گرنت نهایی و دریافت شماره پتنت شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد افزود: ساخت بوش‌های دولایه با استفاده از قالب ترکتریکس (Tractrix) برای نخستین‌بار در دنیا توسط یک تیم تحقیقاتی از گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد انجام شده است.

رفیعی متذکر شد: مخترعان قالب ترکتریکس مجید هاشم‌زاده، عضو هیئت علمی و علیرضا مردانی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد هستند.

وی بیان کرد: قالب‌های ترکتریکس یکی از انواع قالب‌های کشش عمیق است که در آن از ورق‌گیر استفاده نمی‌شود و تکنولوژی ساخت این نوع قالب‌ها به‌دلیل وجود منحنی ترکتریکس (Tractrix) در دهانه ماتریسِ قالب نسبتاً پیچیده است؛ اما به دلیل ساختار ساده و تعداد قطعات کمتر در مقایسه با قالب‌های کشش عمیق معمول، امروزه مورد توجه طراحان و قالب‌سازان قرار گرفته است.

مخترع قالب ترکتریکس (Tractrix) درباره کاربرد و هدف از توسعه این طرح به خبرنگار آنا گفت: امروزه بوش‌های دولایه در صنایع مختلف کاربرد وسیع پیدا کرده‌اند که ازجمله می‌توان صنایع نظامی، ساخت تجهیزات پزشکی، صنعت خودرو و صنایع هوا و فضا را ذکر کرد.

مجید هاشم‌زاده افزود: ترکیب دولایه از ورق‌های فلزی با خواص مکانیکی، متالورژیکی و شیمیایی متفاوت می‌تواند خواص منحصر به فرد به بوش بدهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد بیان کرد: این طرح در اداره ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) با شماره ۱۱۲۵۳۸۹۹B۲ ثبت و گرنت نهایی و پیش از این در سازمان ثبت اختراعات ایران ثبت شده و مورد تأیید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران قرار گرفته است.

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي خوابگاه .
ضمن تيريك سال نو وآرزوي سالي پربركت براي شما عزيزان ، همچنين تبريك فرارسيدن ماه ميهماني خدا و بهره مندي از فيوضات اين ماه مبارك جهت استفاده از خوابگاه دانشجويي به موارد ذيل توجه نمائيد
1 – خواهران :جهت ثبت نام خوابگاه همزمان با بازگشايي دانشگاه از تاريخ 1401/01/14 به دفتر مسئول خوابگاه خواهران سركار خانم بهزادي ، واقع در ساختمان خوابگاه حضرت خديجه (س) مراجعه ونسبت به واريز وجه شهريه و وديعه خوابگاه و تكميل يا تحويل فرمهاي مربوط به ثبت نام خوابگاه وتنظيم فرم هم اتاقي اقدام نمائيد. ( ضمنا دانشجويان محترم ميتوانند شهريه و وديعه خوابگاه را به شماره حساب 0216236659005 مربوط به بانك ملي بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد واريز و اصل فيش واريز شده را به مسئول خوابگاه تحويل نمايند
2 – برادران :جهت ثبت نام خوابگاه همزمان با بازگشايي دانشگاه از تاريخ 1401/01/14 به دفتر رئيس اداره امور خوابگاهها واقع در ساختمان حوزه معاونت فرهنگي دانشجويي اتاق شماره 2 مراجعه ونسبت به واريز وجه شهريه و وديعه خوابگاه و تكميل يا تحويل فرمهاي مربوط به ثبت نام خوابگاه وتنظيم فرم هم اتاقي اقدام نمائيد. ( ضمنا دانشجويان محترم ميتوانند شهريه و وديعه خوابگاه را به شماره حساب 0216236659005 مربوط به بانك ملي بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد واريزو اصل فيش واريز شده را به مسئول خوابگاه تحويل نمايند .
3 – بازگشايي خوابگاه روز يكشنبه مورخه 1401/01/14 ازساعت 30 : 6 صبح مي باشد. ضمنا پايان قرارداد خوابگاه ( تعطيلي خوابگاه )تاريخ 10/04/01401 مي باشد .
4 – رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي و همچنين ارائه وهمراه داشتن كارت واكسن سه دوز الزامي مي باشد.
5 – فرم هاي درخواست خوابگاه از طريق این لینک دردسترس و قابل دانلود مي باشد.لازم به ذكر است پس از مطالعه دقيق و تكميل فرمهاي مذكور هنگام ورود به خوابگاه به مسئول خوابگاه ارائه گردد.

service1401 00981 

 

 

در صورت بروز هرگونه مشكل يا انتقاد و پيشنهاد با شماره هاي 03142292369 و يا 03142292320 تماس حاصل نماييد.

تذكر:


* تزریق واکسن کرونا (سه نوبت) و رعايت پروتكلهاي بهداشتي در سرویس های ایاب ذهاب از جمله استفاده از ماسك براي تمامي دانشجويان فوق الزامي مي باشد و از ارائه سرویس به دانشجویانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی نمایند خودداری می شود.
* جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 09130195398 - 03142292609 – 09928675418 – 03142292330 - 03142292297 تماس حاصل نموده و يا به دفتر نظارت بر اياب و ذهاب دانشجويي (پاركينگ دانشگاه) مراجعه فرماييد.
* همچنين مي توانيد در سامانه ايتا به شماره تلفن 09928675418 پيام خود را ارسال نماييد.معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن