آخرین ها

رقابت‌های فوتسال اساتید و کارکنان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی در شهرکرد با برتری تیم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به کار خود پایان داد.

اطلاعيه انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصيلي 1401-1400

اطلاعيه انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصيلي 1401-1400

دانشجويان گرامي:

 • چنانچه مايل به انتخاب واحد و اخذ درس در تابستان 4003 هستيد بايستي با مراجعه به سامانه آموزشيار طبق مراحل زير اقدام به ثبت مجوز انتخاب واحد نمائيد:

1- از طريق منوي درخواست/مجوز ، زير منوي ارسال/پيگيري درخواست دانشجو اقدام به ثبت درخواست نمائيد.

2- در قسمت « ارسال درخواست جديد » ، طبقه بندي موضوع را « عمليات آموزشي دانشجو » و موضوع درخواست را « مجوز انتخاب واحد » و نيمسال درخواست را « 4003 » قرار دهيد. وارد كردن متن درخواست، اجباري نيست.

3- با انتخاب دكمه « ثبت » درخواست مجوز انتخاب واحد دوره تابستان 4003 براي دانشجو ثبت مي گردد.

4- مشاهده درخواست ثبت شده.

5- چنانچه مجاز به ثبت درخواست نبوديد با اداره آموزش دانشگاه هماهنگ نمائيد.

 • پس از ثبت مجوز انتخاب واحد در سامانه آموزشيار، مبلغ بدهي شهريه را پرداخت نمائيد و سپس از طريق منوي « ثبت نام دروس دانشجو » ، زير منوي « انتخاب واحد » طبق برنامه زمانبندي اعلام شده، براي اخذ دروس خود اقدام كنيد.
 • شروع كلاس هاي درسي از تاريخ 25 تيرماه و پايان كلاس ها 3 شهريورماه 1401 مي باشد (شش هفته آموزشي).
 • زمان برگزاري امتحانات 5 تا 10 شهريورماه 1401 مي باشد.
 • حداكثر تعداد واحد انتخابي براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) رشته هاي غيرپزشكي حداكثر 8 واحد است. براي دانشجوياني كه با حداكثر 10 واحد درسي فارغ التحصيل مي شوند اخذ 10 واحد در دوره تابستان بلامانع مي باشد.
 • اخذ دروس وصاياي حضرت امام(ره) و انس با قرآن كريم علاوه بر سقف 8 واحد بلامانع مي باشد (علاوه بر سقف 10 واحد امكانپذير نيست).
 • حداكثر تعداد واحد انتخابي براي رشته هاي گروه علوم پزشكي 6 واحد مي باشد. اخذ دروس وصاياي حضرت امام(ره) و انس با قرآن كريم و نيز درس آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل علاوه بر 6 واحد بلامانع است.
 • دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در تابستان 4003 مي توانند حداكثر دو درس(يك درس جبراني و يك درس اصلي يا تخصصي) تا سقف 6 واحد اخذ نمايند.
 • دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي دو درس جبراني (تا سقف 4 واحد) مي توانند در تابستان انتخاب كنند.
 • شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي تا حداكثر 6 واحد درسي، يك دوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي مي باشد و در صورتي كه دانشجو بيش از 6 واحد درسي انتخاب نمايد سه چهارم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي را پرداخت مي نمايد.
 • شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد، تا حداكثر 3 واحد درسي، يك دوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي مي باشد و در صورتي كه دانشجو بيش از 3 واحد درسي انتخاب نمايد، سه چهارم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي را مي پردازد.
 • شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره دكتراي تخصصي، يك سوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي مي باشد.
 • ارائه دروس در دوره تابستان اختياري بوده و كليه دانشجويان مي توانند در واحد محل تحصيل يا يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور(فقط در يك واحد دانشگاهي) با موافقت گروه و معاون آموزشي واحد مبدأ و مقصد ثبت نام نمايند.
 • اخذ و يا تمديد پايان نامه براي مقطع كارشناسي ارشد در دوره تابستان امكان پذير نمي باشد.
 • ثبت نام آزمون جامع و اخذ يا تمديد رساله در دوره دكتراي تخصصي در دوره تابستان امكان پذير نمي باشد.

اطلاعيه انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصيلي 1401-1400

دانشجويان گرامي:

 • چنانچه مايل به انتخاب واحد و اخذ درس در تابستان 4003 هستيد بايستي با مراجعه به سامانه آموزشيار طبق مراحل زير اقدام به ثبت مجوز انتخاب واحد نمائيد:

1- از طريق منوي درخواست/مجوز ، زير منوي ارسال/پيگيري درخواست دانشجو اقدام به ثبت درخواست نمائيد.

2- در قسمت « ارسال درخواست جديد » ، طبقه بندي موضوع را « عمليات آموزشي دانشجو » و موضوع درخواست را « مجوز انتخاب واحد » و نيمسال درخواست را « 4003 » قرار دهيد. وارد كردن متن درخواست، اجباري نيست.

3- با انتخاب دكمه « ثبت » درخواست مجوز انتخاب واحد دوره تابستان 4003 براي دانشجو ثبت مي گردد.

4- مشاهده درخواست ثبت شده.

5- چنانچه مجاز به ثبت درخواست نبوديد با اداره آموزش دانشگاه هماهنگ نمائيد.

 • پس از ثبت مجوز انتخاب واحد در سامانه آموزشيار، مبلغ بدهي شهريه را پرداخت نمائيد و سپس از طريق منوي « ثبت نام دروس دانشجو » ، زير منوي « انتخاب واحد » طبق برنامه زمانبندي اعلام شده، براي اخذ دروس خود اقدام كنيد.
 • شروع كلاس هاي درسي از تاريخ 25 تيرماه و پايان كلاس ها 3 شهريورماه 1401 مي باشد (شش هفته آموزشي).
 • زمان برگزاري امتحانات 5 تا 10 شهريورماه 1401 مي باشد.
 • حداكثر تعداد واحد انتخابي براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) رشته هاي غيرپزشكي حداكثر 8 واحد است. براي دانشجوياني كه با حداكثر 10 واحد درسي فارغ التحصيل مي شوند اخذ 10 واحد در دوره تابستان بلامانع مي باشد.
 • اخذ دروس وصاياي حضرت امام(ره) و انس با قرآن كريم علاوه بر سقف 8 واحد بلامانع مي باشد (علاوه بر سقف 10 واحد امكانپذير نيست).
 • حداكثر تعداد واحد انتخابي براي رشته هاي گروه علوم پزشكي 6 واحد مي باشد. اخذ دروس وصاياي حضرت امام(ره) و انس با قرآن كريم و نيز درس آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل علاوه بر 6 واحد بلامانع است.
 • دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در تابستان 4003 مي توانند حداكثر دو درس(يك درس جبراني و يك درس اصلي يا تخصصي) تا سقف 6 واحد اخذ نمايند.
 • دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي دو درس جبراني (تا سقف 4 واحد) مي توانند در تابستان انتخاب كنند.
 • شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي تا حداكثر 6 واحد درسي، يك دوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي مي باشد و در صورتي كه دانشجو بيش از 6 واحد درسي انتخاب نمايد سه چهارم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي را پرداخت مي نمايد.
 • شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد، تا حداكثر 3 واحد درسي، يك دوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي مي باشد و در صورتي كه دانشجو بيش از 3 واحد درسي انتخاب نمايد، سه چهارم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي را مي پردازد.
 • شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره دكتراي تخصصي، يك سوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي مي باشد.
 • ارائه دروس در دوره تابستان اختياري بوده و كليه دانشجويان مي توانند در واحد محل تحصيل يا يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور(فقط در يك واحد دانشگاهي) با موافقت گروه و معاون آموزشي واحد مبدأ و مقصد ثبت نام نمايند.
 • اخذ و يا تمديد پايان نامه براي مقطع كارشناسي ارشد در دوره تابستان امكان پذير نمي باشد.
 • ثبت نام آزمون جامع و اخذ يا تمديد رساله در دوره دكتراي تخصصي در دوره تابستان امكان پذير نمي باشد.

مدیرمسئول نشریه «روش‌های هوشمند در صنعت برق» هدف از چاپ این نشریه را انتشار آخرین دستاوردها به‌منظور گسترش مرز دانش و فناوری در صنعت برق و کمک به رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401 دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت‌نام از امروز سه‌شنبه 14 تیر آغاز و تا روز شنبه 25 تیر ادامه خواهد داشت. داوطلبین با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته/محل های درخواستی اقدام کنند.

رئیس دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از برگزاری همایش ملی «از حکمت اسلامی تا حکمرانی حکمی» با رویکرد اجتماعی در حوزه حکمرانی بر اساس حکمت اسلامی خبر داد.

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق در پایان‌نامه خود با عنوان «کنترل حالت یک کشتی تحریک ناقص بدون سرنشین با یک عملکرد از پیش تعیین‌شده» موفق به طراحی الگوریتم‌های مؤثر و کارآمد برای هدایت و ناوبری شناورها شد.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن