گزارش تصویری/ آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال ۱۳۹۴
مطلب ویژه

13 اسفند 1394
گزارش تصویری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال جاری که روز پنجشنبه برگزار گردید.
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن