معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد خبر داد؛ کسب عنوان مقاله برتر توسط واحد نجف‌آباد در کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها
مطلب ویژه

25 دی 1398

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد از کسب عنوان مقاله برتر دانشجوی دکتری اين واحد دانشگاهی در یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) خبر داد.

دكتر حمید منتظرالقائم در گفتگو با پايگاه خبري واحد نجف‌آباد اظهار کرد: «یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها در شیراز برگزار شد و مقاله وحید روح‌العلم دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد با راهنمایی دكترعباس شیخ ابومسعودی با عنوان  Designing a Template to Project Delays Control by Focusing on Critical Pathsمقاله برتر را به خود اختصاص داد.

وی اضافه کرد: «نوآوری وحید روح‌العلم و دكترعباس شیخ ابومسعودی در این تحقیق مستقیماً موضوعات مدیریت ریسک (Risk Management) و مدیریت تغییرات (Change Management) در انواع پروژه‌ها را هدف قرار داده و در مرحله عملیاتی به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پروژه موفق به کاهش تأخیرات و در نتیجه کاهش هزینه‌های مازاد در پروژه‌ها شده است.»

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد عنوان کرد: «این تکنیک یکی از سه نوآوری محققان در دستیابی به تکنیک یکپارچه و جامعی است که در پایان‌نامه مقطع دکتری روح‌العلم در رشته مهندسی صنایع با عنوان طراحی الگویی در مدیریت ادعا برای کنترل ریسک تأخیرات، آنالیز نتیجه‌محور آن و تعیین سهم قصور ذینفعان مبتنی بر واریانس و درجه اهمیت مورد مطالعه شرکت فولاد مبارکه با راهنمایی عباس شیخ ابومسعودی ارائه شده است.»

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن