معاون واحد نجف‌آباد خبر داد؛ کسب 9 رتبه برتر فرهنگی توسط دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
مطلب ویژه

11 دی 1398

معاون فرهنگی دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: «دانشجویان و استادان این واحد دانشگاهی موفق به كسب هفت رتبه برتر در سه بخش از مسابقات فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و دو رتبه برتر بین دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی شدند.»

 

به گزارش پایگاه خبری واحد نجف‌آباد، دکترعلی‌‌اكبر حسین‌رضا اظهار کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با تلاش دانشجویان و کارکنان فرهنگی با حضور فعال در این مسابقات، موفق به كسب ۷ عنوان برتر در سه بخش از مسابقات كشوری دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دو رتبه برتر بین دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی شدند.»

وی عنوان کرد: مریم جودكی دانشجوی دكتری تخصصی رشته كامپیوتر رتبه نخست كشوری در رشته پرسمان معارفی، مصطفی قیصری دانشجوی مقطع كارشناسی رشته سلولی و مولكولی رتبه دوم كشوری در رشته آشنایی با احادیث اهل‌بیت، صبا عصیانی دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل رتبه دوم كشوری در رشته حفظ موضوعی قرآن كریم، صدیقه نقره‌كوب‌مقدم دانشجوی دكتری تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی رتبه سوم كشوری در رشته آشنایی با سیره معصومین(ع)، مریم ناز فقیهی دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد رشته مخابرات رتبه سوم كشوری در رشته آشنایی با احادیث اهل‌بیت«ع» عناوین برتر در بخش كتبی مسابقات سراسری قرآن و عترت«ع» را کسب کردند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت:‌ «در بخش شفاهی استادان مریم عادل نیا رتبه سوم كشوری در رشته حفظ ۱۵ جزء قرآن كریم، در بخش شفاهی دانشجویان عاطفه رئوفی دانشجوی رشته پزشكی رتبه نخست در رشته حفظ ۲۰جزء قرآن كریم، در مسابقات قرآن و عترت بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی غیردولتی كشور، مریم ناز فقیهی دانشجوی كارشناسی ارشد رشته مخابرات رتبه سوم در رشته آشنایی با احادیث اهل‌بیت(ع) و عاطفه رئوفی دانشجوی رشته پزشكی رتبه سوم در رشته حفظ ۲۰جزء قرآن كریم را به خود اختصاص دادند.»

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن