قابل توجه دانشجویان گرامی دوره كارشناسي پيوسته

17 بهمن 1401

درس زبان عمومی (3 واحدی) از این پس  جهت دانشجويان كارشناسي غير پزشكي ورودي 1401-1402به صورت 3 درس، هر کدام به ارزش یک واحد درسی  16 ساعتي در سه نیمسال ارائه خواهد گردید. بر این اساس جایگزین درس زبان عمومی، درس زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (1و2و3) هرکدام به ارزش یک واحد درسی و جایگزین درس زبان پیش دانشگاهی، درس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی – ترکیبی به ارزش دو واحد درسی از نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402 ارائه خواهد شد.

       دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته  غير پزشكي ورودی مهر ماه سال تحصیلی 1401-1402  و به بعد در آغاز نیم سال تحصیلی به صورت برخط (آنلاین) در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و با توجه به نمره اکتسابی در آزمون  پت Preliminary English Test (PET) ارزشیابی و برای شرکت در کلاس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی –ترکیبی و یا زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (1) جایابی خواهند شد.

        دانشجویانی که موفق به اخذ نمره حد نصاب و بالاتر در این آزمون شوند، در درس زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (1) و سایر دانشجویان در درس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی-ترکیبی ثبت نام می شوند.

       دانشجویان ورودی قبل از نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1402 و رشته های مصوب وزارت بهداشت از شمول این دستورالعمل مستثنی و طبق روال قبل دروس زبان پیش دانشگاهی و زبان عمومی را خواهند گذراند.

        دانشجویانی که در نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1402 و قبل ازآن دروس زبان پیش دانشگاهی و زبان عمومی را گذرانده اند مشمول این دستورالعمل نمی شوند.

ساختار دروس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی-ترکیبی و زبان انگلیسی عمومی –ترکیبی (1) به صورت الگوی زیر خواهد بود.

 

12358966 321f5

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن