تخفيف شهريه دانشجويان جهت نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 (از 15 فروردين 1401 لغايت 15 ارديبهشت 1401) به همراه دانلود فرم هاي مربوطه اعلام گردید

11 اسفند 1400
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن