اطلاعیه بسیار مهم و فوری در خصوص تعیین تکلیف برگزاری کلاس ها و ارزشیابی دروس عملی و بخش عملی دروس تئوری-عملی مربوط به نیمسال بهمن ۱۳۹۹

14 شهریور 1400

 

با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری دروس عملی و دروس تئوری - عملی نیمسال بهمن ۱۳۹۹ موارد زیر در خصوص این دروس ابلاغ می گردد:

1- مقرر گردید کلیه کلاس های (حضوری یا غیر حضوری) دروس عملی و بخش عملی دروس تئوری - عملی نیمسال ۹۹۲ که تاکنون امکان برگزاری آنها فراهم نشده است، به صورت فشرده طی ۳ هفته و حداقل ۶ جلسه کلاسی ( از سه شنبه ۱۶ شهریور تا سه شنبه ۶ مهر ماه) برگزار و همزمان امتحان انجام و اعلام نمره گردد.

2- مقرر گردید این ۶ جلسه کلاسی، بسته به شرایط درس و نظر گروه آموزشی و دانشکده به یکی از سه حالت زیر برگزار گردد.

* الف) برگزاری کل ۶ جلسه به صورت غیرحضوری (مجازی) که ۳ جلسه آن طبق برنامه هفتگی ترم ۹۹۲ برگزار می گردد و ۳ جلسه آن نیز به صورت کلاس جبرانی برگزار خواهد شد. که در جلسه اول درس، روز و ساعت ۳ جلسه جبرانی توسط استاد درس، با دانشجویان هماهنگ می گردد.

* ب) برگزاری ۶ جلسه کلاس به صورت ترکیبی شامل ۳ جلسه حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و ۳ جلسه غیر حضوری (مجازی) که در این حالت ۳ جلسه حضوری طبق برنامه هفتگی ترم ۹۹۲ برگزار و ۳ جلسه غیرحضوری (مجازی) آن نیز به صورت کلاس جبرانی برگزار می شود که در جلسه اول کلاس حضوری، روز و ساعت کلاس های جبرانی توسط استاد درس با دانشجویان هماهنگ می گردد.

* ج) برگزاری کل ۶ جلسه به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی، که می بایست طبق برنامه هفتگی ترم ۹۹۲ در ۳ هفته و با افزایش ساعت مفید کلاس به اندازه ۲ برابر ساعت تعریف شده درس، برگزار گردد.

3- تصمیم در خصوص تعیین وضعیت تشکیل کلاس هر یک دروس به یکی از حالت های الف) غیرحضوری ب) نیمه حضوری و ج) حضوری مطابق نظر دانشکده ها در حال انجام می باشد و تا ظهر روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه در صفحه اول وب سایت دانشگاه به آدرس iaun.ac.ir قابل مشاهده خواهد شد.

* تذکر ۱ : برای دانشجویان خوابگاهی امکان استفاده از خوابگاه (در صورت نیاز) با رعایت پروتکل های بهداشتی وجود دارد. که در این خصوص دانشجو می بایست با امور دانشجویی هماهنگی لازم را بعمل آورد.

* تذکر ۲ : دانشجویان ساکن خارج از استان و سایر دانشجوی که به هر دلیل موجه (بیماری و...) امکان شرکت در کلاس و امتحان این دروس را ندارند امکان ناتمام (نمره گزارش نشده) ماندن درس تا تعیین تکلیف در ترم آینده (مهر ۱۴۰۰) (شرکت در کلاس های ترم آینده و ثبت نمره در ۹۹۲) وجود دارد. که در این صورت دانشجو می بایست‌ موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع استاد درس یا مدیر گروه مربوطه برساند.

* تذکر ۳ : کلیه کلاس های غیر حضوری در سامانه سیما انجام خواهد شد.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن