اطلاعیه بسیار مهم : لزوم ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۰۰ توسط دانشجو برای ایجاد سرترم و باز شدن امکان انتخاب واحد

11 شهریور 1400

 

اطلاعیه بسیار مهم

لزوم ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۰۰ توسط دانشجو برای ایجاد سرترم و باز شدن امکان انتخاب واحد

 راهنمای نحوه ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۰ توسط دانشجو

1- از طریق منوی درخواست/مجوز - زیر منوی "منو ارسال/پیگیری درخواست دانشجو" اقدام به ثبت درخواست نمائید.

2- در قسمت "ارسال درخواست جدید"،طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را "مجوز انتخاب واحد" و نیمسال درخواست را معادل "۴۰۰۱" قرار دهید.

3- با انتخاب دکمه ی "ثبت" –درخواست مجوز انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۰ برای دانشجو ثبت می گردد.

4- از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" – زیر منوی "انتخاب واحد" اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.

- شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می گردد:

- دانشجویانی که در ترم ۳۹۹۲ انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می باشند.

- دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های ۳۹۹۲ و ۴۰۰۱ وضعیت های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

- دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های ۴۰۰۱ ترم مرخصی ثبت شده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

- دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی باشند و باید به اداره آموزش مراجعه نمایند.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن