زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اعلام شد

09 شهریور 1400
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن