تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) اعلام شد

25 مرداد 1400

 

نیمسال اول تحصیلی

 انتخاب واحد: ۱۳ تا ۲۵ شهریور
 شروع کلاسها: ۲۷ شهریور
 حذف و اضافه: ۳ تا ۱۰ مهر
 پایان کلاسها:
 غیرپزشکی ۱۶ دی
 پزشکی ۲۳ دی
 تاریخ امتحانات:
 غیرپزشکی ۱۸ تا ۳۰ دی
 پزشکی ۲۵ دی تا ۷ بهمن

 نیمسال دوم تحصیلی

 انتخاب واحد: ۹ بهمن تا ۲۱ بهمن
 شروع کلاسها: ۲۳ بهمن
 حذف و اضافه: ۳۰ بهمن تا ۵ اسفند
 پایان کلاسها:
 غیرپزشکی ۲۶ خرداد
 پزشکی ۲ تیر
 تاریخ امتحانات:
 غیرپزشکی ۲۸ ‌‌‌خرداد‌ تا ۹ تیر
 پزشکی ۴ تیر تا ۱۶ تیر

 ترم تابستان

 انتخاب واحد: ۱۹ تا ۲۳ تیر
 شروع کلاسها: ۲۵ تیر
 پایان کلاسها: ۳ شهریور
 تاریخ امتحانات: ۵ ‌‌تا ۱۰ شهریور

 زمان بندی دقیق انتخاب واحد یا حذف و اضافه بر اساس هر استان و ورودی در سامانه آموزشیار قرار خواهد گرفت.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن