با عنایت به مصوبه ستاد ملی کرونا، دانشگاه از دوشنبه 1400/5/25 تا شنبه 1400/5/30 تعطیل می باشد

23 مرداد 1400
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن