شماره تلفن های دفاتر کارکنان در شیفت حضور هفته جاری (شرایط کرونا) - از 5 تا 9 اردیبهشت 1400

03 ارديبهشت 1400

شماره تلفن های دفاتر کارکنان در شیفت حضور هفته جاری (شرایط کرونا) - از یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/9

حوزه آموزش

اداره آموزش: ۴۲۲۹۲۱۴۲ و ۴۲۲۹۲۱۲۷ و ۴۲۲۹۲۲۹۰ و ۴۲۲۹۳۱۴۵

امور برنامه: ۴۲۲۹۲۱۵۱ و ۴۲۲۹۲۰۵۱

اداره پذیرش: ۴۲۲۹۲۱۵۵ و ۴۲۲۹۲۱۱۰

اداره فارغ التحصیلان: ۴۲۲۹۲۳۳۵ و ۴۲۲۹۲۳۶۰

نظام وظیفه: ۴۲۲۹۲۴۶۲

اداره امتحانات: ۴۲۲۹۲۷۰۶ و ۴۲۲۹۲۱۵۸

حوزه اداری و مالی

اداره امور شهریه: ۴۲۲۹۲۰۵۸ و ۴۲۲۹۲۳۱۹

صندوق رفاه: ۴۲۲۹۲۰۶۰ و ۴۲۲۹۲۰۶۱

دبیرخانه مرکزی: ۴۲۲۹۲۰۴۰

دبیرخانه شماره ۲: ۴۲۲۹۲۵۴۱

حوزه پژوهشی

کارشناس مسئول امور پایان نامه (معاونت پژوهشی): ۴۲۲۹۲۴۸۱

امور کارگاهها و آزمایشگاهها: ۴۲۲۹۲۱۹۳

کتابخانه: ۴۲۲۹۲۴۹۲

کارشناسان امورپایان نامه در دانشکده ها (یکشنبه  و چهارشنبه)

 

دانشکده های فنی و حقوق: ۴۲۲۹۲۷۰۲

دانشکده علوم انسانی: ۴۲۲۹۲۱۶۳

دانشکده های برق وکامپیوتر: ۴۲۲۹۲۲۶۳

دانشکده های عمران، مواد و معماری: ۴۲۲۹۲۱۲۳

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن