تعیین تکلیف معافیت تحصیلی كليه دانشجويان پسر مشمول (نظام وظیفه) ورودی نيمسال اول و دوم 99
مطلب ویژه

03 بهمن 1399
دانشجویان (آقا)كه كارت پایان خدمت یا معافیت دایم ندارند جهت ادامه تحصیل لازم است از دفاتر پلیس+10 مجوز تحصیل (معافیت تحصیلی)  اخذ نمایند . معافیت تحصیلی باید جهت تحصیل در مقطع و رشته ثبت نامی جدید در دانشگاه بوده و معافیت تحصیلی مقاطع قبلی یا رشته قبلی مورد قبول نمی باشد. چنانچه تاكنون معافیت تحصیلی اخذ نشده است  در اسرع وقت اقدام نمایید . در غیر اینصورت ادامه تحصیل شما با مشكل مواجه خواهد گردید. 
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن