اطلاعیه مهم وفوری شماره (۴) ستاد آموزش غیرحضوری واحد نجف آباد
مطلب ویژه

06 مهر 1399

اطلاعیه مهم و فوری شماره (4) ستاد آموزش غیرحضوری واحد نجف آباد

قابل توجه دانشجویان گرامی
بدین وسیله درخصوص نحوه تشکیل کلاس های دروس عملی و بخش عملی دروس تئوری - عملی موارد زیر اعلام می گردد:

1️⃣ به منظور آشنایی دانشجویان با مباحث مقدماتی و تئوریک در دروس عملی و توجیه اولیه ایشان، تعداد ۲ جلسه کلاسی از این دروس اعم از کارگاهی، آزمایشگاهی، تربیت بدنی، طرح های معماری، هنر و... از تاریخ دوشنبه ۹۹/۷/۷ تا پایان روز یکشنبه ۹۹/۷/۲۰ طبق برنامه هفتگی و به صورت مجازی، از طریق سامانه سیما برگزار می گردد.

2️⃣ حضور دانشجویان در این جلسات کلاسی مجازی الزامی است.

3️⃣ بخش تئوری دروس تئوری - عملی نیز مطابق معمول و طبق برنامه هفتگی به صورت مجازی و به تعداد جلسات مورد نظر استاد برگزار می گردد.

4️⃣ برای دروس عملی که بخش بیشتری از آنها (بیش از دو جلسه اشاره شده در بند ۱) مطابق نظر استاد درس و هماهنگی با دانشکده می تواند به صورت مجازی برگزار گردد، ادامه جلسات کلاسی در طول ترم با هماهنگی و اطلاع رسانی به دانشجویان ( از طریق تابلو اعلانات درس موجود در سامانه سیما) و مطابق برنامه هفتگی برگزار خواهد شد. که تعداد جلسات و برنامه آن، در جلسه اول از طریق استاد درس به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

5️⃣ درخصوص معدودی از دروس عملی و بخش عملی دروس تئوری - عملی که به پیشنهاد گروه آموزشی و تایید نهایی معاونت آموزشی می تواند به طور کامل به صورت مجازی برگزار گردد و نیاز به کلاس حضوری ندارد، هم مقرر گردید این دسته از دروس مطابق برنامه هفتگی ترم ضمن هماهنگی با دانشجویان از طریق سامانه سیما به صورت مجازی برگزار گردند.

6️⃣ در خصوص زمان و نحوه برگزاری کلاس های حضوری دروس عملی که شامل بند ۵ نمی شوند نیز با توجه به شرایط تصمیم گیری خواهد شد که به محض نهایی شدن تصمیم ها متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

7️⃣ دانشجویانی که دروس عملی آنها در ترم گذشته ناتمام (گزارش نشده) مانده و امکان حضور در کلاس های حضوری تابستان را نداشته اند می بایست در کلاس های ترم جاری استاد درس بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد، شرکت نموده و پس از ارزشیابی و اعلام نمره، این نمره برای ترم گذشته دانشجو ثبت خواهد شد. این قببل دانشجویان منتظر اطلاعیه دانشگاه در خصوص نحوه انتخاب کلاس و تعریف دانشجو در سامانه و... که طی ۲ روز آینده اعلام خواهد شد بمانند.

 

ستاد آموزش غیرحضوری واحد نجف آباد

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن