اطلاعیه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی غیر پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی
مطلب ویژه

27 بهمن 1398
 • پذیرفته شدگان و دانشجویان در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته، علاوه بر تحصیل در مقطع و رشته فعلی خود، می توانند در یک رشته دیگر در همان مقطع تحصیلی و یا در مقاطع تحصیلی پائین تر، بطور همزمان تحصیل نمایند.
 • دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز می توانند در یک رشته از رشته های مقاطع کاردانی یا کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) بطور همزمان در رشته دوم تحصیل نمایند.
 • متقاضی ادامه تحصیل در رشته دوم، که مشمول بوده و از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده می کند، می تواند فقط از مدت زمان معافیت نظام وظیفه در رشته اول، از تحصیل همزمان در دو رشته استفاده نماید.
 • در صورتی که دانشجویی در دو رشته بطور همزمان تحصیل کند و در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، تعداد واحدهای درسی را نتواند به پایان رساند، کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد، استان و دانشگاه، درخصوص ادامه تحصیل وی در رشته دوم تصمیم خواهد گرفت.
 • حداکثر مدت تحصیل برای دانشجویان متقاضی تحصیل همزمان در دو رشته، مدت مجاز تحصیل در رشته اول است.
 • دانشجو در مدت زمان تحصیل، فقط یک بار می تواند درخواست تحصیل در رشته دوم را ارائه دهد.
 • تغییر رشته دوم امکانپذیر نمی باشد.
 • آن دسته از دانشجویانی که از معافیت نظام وظیفه استفاده می کنند، درصورتی که در رشته اول انصراف از تحصیل دهند یا اخراج آموزشی شده باشند، می توانند رشته دوم را تا سقف مجاز مدت زمان معافیت از نظام وظیفه در رشته اول، ادامه تحصیل دهند.
 • تطبیق واحدهای درسی رشته اول برای رشته دوم، پس از ثبت قطعی نمره و درخواست دانشجو، با تأیید گروه آموزشی رشته اول و دوم (در صورت نیاز هر دو گروه آموزشی در رشته) طبق مقررات معادل سازی دروس، انجام و ثبت می گردد.
 • نمره درس گذرانده شده در مقاطع کاردانی یا کارشناسی، بایستی حداقل 12 و بالاتر باشد.
 • دروس گذرانده شده در هر مقطع، تنها در مقطع هم سطح یا مقطع پائین تر قابل معادلسازی می باشد.
 • دروس جبرانی که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد متقاضی تحصیل همزمان گذرانده اند، با رعایت بندهای این ماده قابلیت معادل سازی دارند.
 • دانشجو می تواند واحدهای درسی را که به لحاظ محتوی تطابق موضوعی داشته باشد، صرفاً در یکی از دو رشته بگذراند و پس از پایان هر نیمسال و قبل از ثبت نام در نیمسال بعد، تطبیق واحدهای درسی در رشته دوم با تأیید گروه آموزشی رشته دوم انجام شود. لازم است سرفصل دروس تا 80 درصد تطابق داشته باشد و با در نظر گرفتن مقررات در دوره کاردانی و کارشناسی، معادل سازی دروس گذرانده شده انجام پذیرد.
 • درس یا دروس گذرانده شده، نسبت به درس یا دروس معادل، از نظر تعداد واحد درسی، برابر یا بیشتر، و از نظر نوع واحد درسی (عملی و نظری) همخوانی داشته باشد.
 • دروس کارآموزی، کارورزی، طرح، سمینار، پروژه، کارگاهی، عملیات صحرایی، دروس پیش دانشگاهی، دروس جبرانی، پایان نامه کارشناسی، قابل معادل سازی نمی باشد.
 • نمرات دروس معادل سازی شده، در میانگین کل مؤثر است.
 • مرخصی تحصیلی برابر آئین نامه و مقررات آموزشی برای هر یک از رشته های اول و دوم در واحد محل تحصیل انجام می شود.
 • انتقال و مهمانی دانشجویانی که بطور همزمان تحصیل می کنند، برابر ضوابط و مقررات نقل و انتقال دانشگاه است.
 • انصراف از تحصیل برابر ضوابط و مقررات دانشگاه انجام می شود.
 • تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در هر یک از رشته ها بصورت جداگانه می باشد.

تلفن های تماس اداره پذیرش دانشگاه : 03142292110 - 03142292155

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن