آن دسته ازداوطلبان شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد سال 1403 که براساس کارنامه صادره ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقه مند به انتخاب رشته/محل های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند، می توانند با استفاده از کددسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. لازم به تاکید است مهلت در نظر گرفته شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. به داوطلبان توصیه می شود، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل ، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند.

آن دسته ازداوطلبان شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد سال 1403 که براساس کارنامه صادره ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقه مند به انتخاب رشته/محل های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند، می توانند با استفاده از کددسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. به داوطلبان توصیه می شود، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل ، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند

نتایج اولیه دعوت به مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری تخصصی(ویژه استعدادهای درخشان)سال 1403دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org از نتیجه ثبت نام خود مطلع شوند. نتیجه برخی از متقاضیان این دوره به دلیل نقص مدارک ارسالی در زمان ثبت نام به صورت مشروط اعلام شده است. این دسته از داوطلبان لازم است حداکثر تا 31 خرداد ماه نسخه ای از ریز نمرات حاوی معدل و نمره پایان نامه خود را به صورت یک فایل PDF از طریق لینک مندرج در کارنامه اعلام نتیجه خود بارگذاری نمایند. عدم ارسال مدارک در موعد مقرر منجر به حذف نام این متقاضیان از فهرست واجدین شرایط مصاحبه این دوره خواهد شد. ثبت نام متقاضیان به منظور شرکت در مصاحبه از روز یکشنبه مورخ 20 خرداد ماه از طریق سامانه این مرکز به نشانی azmoon.org آغاز خواهد شد.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی سال 1403 که براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی شدند و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته در این دانشگاه اقدام نموده اند، می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org با وارد نمودن کد دسترسی انتخاب رشته (عدد 7 رقمی ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور) وکد ملی از نتیجه انتخاب رشته خود مطلع شوند. مربیان رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی شاغل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که در زمان ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه مربیان بوده اند در صورت دعوت به مصاحبه در یک یا چند رشته/ محل انتخابی، لازم است در زمان ثبت نام به منظور مصاحبه مستندات لازم شامل نسخه ای از آخرین حکم کارگزینی و موافقت دانشگاه محل خدمت خود را در قالب یک فایل Pdf بارگذاری نمایند. مربیان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری فایل مذکور نخواهند داشت و این مرکز راساً نسبت به استعلام وضعیت آنها اقدام خواهد کرد. در صورت عدم احراز شرایط استفاده از امتیاز مربیان جهت این دسته از داوطلبان گزینش علمی آنها به صورت داوطلب آزاد انجام خواهد شد. ثبت نام متقاضیان به منظور شرکت در مصاحبه از روز یکشنبه مورخ 20 خرداد ماه از طریق سامانه این مرکز به نشانی azmoon.org آغاز خواهد شد.

صفحه1 از3
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن