دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در نظر دارد واگذاري مديريت وخدمات پاركينگ اتوبوس راني دانشجويان دانشگاه را از طريق برگزاري مزايده عمومي به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. لذا ازمتقاضيان دعــوت مي شود جهت دريافت اسناد و اطلاعات ، حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به سايت اينترنتي دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزايده/مناقصه ) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزایده اقدام نمايند.

شرايط به شرح ذيل مي باشد

1-  سپرده شركت درمزایده مبلغ 100/000/000 ريال ( يكصد میلیون ريال ) مي باشد. كه مي بايست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد واريز و يا درقالب ضمانتنامه معتبر بانكي با موضوع شركت درمزایده دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ارائه گردد.

2-   بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000 ريال (دویست هزارریال ) می باشد. که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد واريز و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال نمائید .

3-  هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

4-  دانشگاه در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مجاز است .

5- به پيشنهادات مشروط ،مبهم فاقد تضمين وپيشنهاداتي كه بعد از آخرين مهلت تعيين شده رسيده باشد ترتيب اثرداده نخواهد شد .

6-  آدرس محل : نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي ، پاركينگ اتوبوسراني

7- آدرس دبیرخانه کمیسیون معاملات : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ، ساختمان کتابخانه مرکزی

تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 – 031                                 تلفن مديركل امور دانشجوئي :42292330- 031

Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه آزاداسلامي واحدنجف آباد

دانلود اسناد مزایده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در نظر دارد مكان و امور دندانپزشكي خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. لذا ازمتقاضيان دعــوت مي شود جهت دريافت اسناد و اطلاعات ، حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به سايت اينترنتي دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزايده/مناقصه ) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزایده اقدام نمايند.

شرايط به شرح ذيل مي باشد

1- سپرده شركت درمزایده مبلغ 10/000/000 ريال ( ده میلیون ريال ) مي باشد. كه مي بايست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد واريز و يا درقالب ضمانتنامه معتبر بانكي با موضوع شركت درمزایده دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ارائه گردد.

2- بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000 ريال ( دویست هزار ریال ) می باشد. که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد واريز و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال نمائید .

3- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

4- دانشگاه در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مجاز است .

5- به پيشنهادات مشروط ،مبهم فاقد تضمين وپيشنهاداتي كه بعد از آخرين مهلت تعيين شده رسيده باشد ترتيب اثرداده نخواهد شد .

6- شركت كنندگان در مزايده مي بايست از تمكن مالي وپشتوانه علمي وفني وتجربه كافي وروزمه كاري (حداقل 4سال) براي امور دندانپزشكي برخوردار باشد.

7- آدرس محل دندانپزشكي : نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي مركز فوريت هاي پزشكي

8- آدرس دبیرخانه کمیسیون معاملات : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ، ساختمان کتابخانه مرکزی

تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 – 031                               تلفن مركز فوريت هاي پزشكي :42292216- 031

Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه آزاداسلامي واحدنجف آباد

دانلود اسناد مزایده

قابل توجه متقاضيان شركت در مناقصه سلف مركزی

قابل توجه متقاضيان شركت در مناقصه سلف مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد لطفا درخواست كتبي خود را (بامهر و امضاء شركت مربوطه ) به شماره تلفنهاي 42291015 و يا 42291016 فاكس نمايند .

آگهی مزایده كتابفروشی درب ورودی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در نظر دارد كتابفروشي درب ورودي خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به   شركت ها ی واجد شرايط واگذار نمايد. لذا ازمتقاضيان دعــوت مي شود جهت دريافت اسناد و اطلاعات ، حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به سايت اينترنتي دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزايده/مناقصه ) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزایده اقدام نمايند.

v     هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

v     دانشگاه در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مجاز است .

v     شركتها در هنگام درخواست همكاري ملزم به ارائه مدارك ثبتي شركت ،فرم تاييد صلاحيت سال 89از وزارت كار وامور اجتماعي ورزومه كاري شركت مي باشند

آدرس دبیرخانه کمیسیون معاملات : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ، ساختمان کتابخانه مرکزی

تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 – 031                       تلفن حوزه معاونت دانشجوئي42292369-031و42292331-031

Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه آزاداسلامي واحدنجف آباد

دانلود اسناد مزایده

صفحه1 از2

1395© حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بوده و بازنشر مطالب آن فقط با ذکر منبع مجاز است.
Designed by Pourya Zarini

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن