همایش ملی تحول در علوم انسانی و نقش آن در پیشرفت ایران اسلامی

22 آبان 1401
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن