انتقال حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به ساختمان اندیشه
مطلب ویژه

30 مرداد 1398

 

به منظور رفاه حال دانشجویان گرامی و سهولت دسترسی ها همچنین تمرکز بخش های مختلف حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفاتر معاونت آموزشی، مدیریت امور هیات علمی، سنجش و نظارت آموزشی، مدیریت امور دانش آموختگان از ساختمان کتابخانه مرکزی به طبقه دوم ساختمان اندیشه (دانشکده پرستاری قدیم) منتقل شد.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن