تغییر زمان امتحانات پایان نیمسال ۳-۹۷
مطلب ویژه

09 مرداد 1398

دانشجوی گرامی تاریخ امتحانات پایان ترم تابستان از ۹۸/۵/۲۶ لغایت ۹۸/۵/۳۱ به تاریخ ۹۸/۶/۲ لغایت ۹۸/۶/۶ طبق جدول زیر تغییر کرده است.

 

 

 

تاریخ قبلی تاریخ جدید
۹۸/۵/۲۶ ۹۸/۶/۲
۹۸/۵/۲۷ ۹۸/۶/۳
۹۸/۵/۲۸ ۹۸/۶/۴
۹۸/۵/۳۰ ۹۸/۶/۵
۹۸/۵/۳۱ ۹۸/۶/۶

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن