تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی احراز هویت و ثبت نام غیرحضوری ورودی جدید (غیرعلوم پزشکی)

18 مهر 1400

 

پس از تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه آموزشیار و ارسال پستی مدارک ثبت نام (طبق دستورالعمل) ، حتما می بایست نسبت به تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی احراز هویت و ثبت نام غیرحضوری از طریق لینک زیر اقدام شود : iaun.ac.ir/eforms/PostDocument.htmlدر غیر اینصورت امکان تخصیص شماره دانشجویی و ادامه مراحل ثبت نام وجود ندارد و ثبت نام شما ناقص می ماند.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن