اطلاعیه مهم و فوری آموزشی شماره (۲) (وضعیت تشکیل کلاس های دروس عملی در نیمسال دوم) واحدنجف آباد
مطلب ویژه

02 اسفند 1399

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی

پیرو اطلاعیه آموزشی شماره (۱) ستاد آموزش غیر حضوری واحد نجف آباد در خصوص شروع کلاس های غیر حضوری (مجازی) کلیه دروس تئوری و بخش تئوری دروس تئوری - عملی از روز یکشنبه ۹۹/۱۲/۳ از طریق سامانه سیما، موارد زیر در خصوص نحوه تشکیل کلاس های دروس عملی به اعلام می گردد :

1- مقرر گردید به منظور آشنایی دانشجویان با مباحث مقدماتی و تئوریک در دروس عملی و توجیه اولیه ایشان، تعداد ۲ جلسه کلاسی از این دروس اعم از کارگاهی، آزمایشگاهی، طرح های معماری، هنر و... از تاریخ یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ تا چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ طبق برنامه هفتگی و به صورت مجازی، ازطریق سامانه سیما برگزار می گردد. (با توجه به تعطیلی روز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۱جلسات کلاس های عملی این روز، در روز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ تشکیل می شود.) حضور دانشجویان در این جلسات کلاسی مجازی الزامی است.

2- در خصوص زمان و نحوه تشکیل ادامه کلاس های دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی (پس از برگزاری مجازی دو جلسه اول به صورت تئوری) و بخش عملی دروس تئوری – عملی که بایستی الزاما به صورت حضوری برگزار شود، در طول ترم اطلاع رسانی به موقع انجام خواهد شد.

3- برای دروس عملی که مطابق نظر استاد درس و هماهنگی با دانشکده بخش بیشتری از آنها (بیش از دو جلسه اشاره شده در بند ۲) می تواند به صورت مجازی برگزار گردد، ادامه جلسات کلاسی در طول ترم با هماهنگی و اطلاع رسانی به دانشجویان ( از طریق تابلو اعلانات درس موجود در سامانه سیما) و مطابق برنامه هفتگی برگزار خواهد شد. که تعداد جلسات و برنامه آن، در جلسه اول از طریق استاد درس به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

4- با توجه به شرایط کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی کل جلسات کلاسی و ارزشیابی دروس تربیت بدنی عمومی، ورزش ۱ و ورزش ۲ به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه سیما برگزار می گردد. که در جلسه اول در خصوص سرفصل ها و ارزشیابی، هماهنگی و اطلاع رسانی از طریق اساتید انجام خواهد شد.

5- درخصوص معدودی از دروس عملی و بخش عملی دروس تئوری - عملی (دروسی که بخش عملی آن جنبه پروژه ای و تحقیق یا برنامه نویسی و... دارد) که به پیشنهاد گروه آموزشی و تایید نهایی معاونت آموزشی می تواند به طور کامل به صورت مجازی برگزار گردد و نیاز به کلاس حضوری ندارد، هم مقرر گردید این دسته از دروس مطابق برنامه هفتگی ترم ضمن هماهنگی با دانشجویان به صورت مجازی و از طریق سامانه سیما برگزار گردند.

ستاد آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن