اطلاعیه مهّم در خصوص حذف و اضافه نیمسال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و انتخاب واحد با تأخیر
مطلب ویژه

20 شهریور 1399

اطلاعیه مهّم در خصوص حذف و اضافه نیمسال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و انتخاب واحد با تاخیر

 

 

مطابق تقویم آموزشی، حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ از روز یکشنبه ۹۹/۶/۲۳ تا چهارشنبه ۹۹/۶/۲۶ انجام خواهد شد.

 

جهت مشاهده زمانبندی حذف و اضافه خود به سامانه دانشجویی مراجعه نمایید.

 

کلیه دانشجویان علاوه بر زمانبندی خود که در سامانه دانشجویی اعلام شده است می توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز و روزهای بعدی نیز اقدام به حذف و اضافه دروس خود بنمایند.

روز چهارشنبه ۹۹/۶/۲۶ از ساعت ۸ تا ۲۴ امکان حذف و اضافه با تاخیر برای کلیه دانشجویان، فراهم می باشد.

 

توصیه می شود قبل از حذف و اضافه اطلاعیه موجود در صفحه iaun.ac.ir/student را کامل مطالعه نمایید.

 

دانشجویانی که به هردلیل تاکنون نتوانسته اند انتخاب واحد بنمایند می بایست روز چهارشنبه ۹۹/۶/۲۶ از ساعت ۸ تا ۲۴ (به عنوان آخرین فرصت) نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

 

 

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن