انجام فرآيند ارزيابی اساتيد در ترم جاری

07 خرداد 1398

دانشجویان گرامی لازم است قبل از دریافت کارت شرکت در جلسه  امتحانات از روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۴ لغایت روز سه شنبه ۹۸/۳/۲۱ شخصاً نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی اساتید خود در نیمسال جاری در سامانه دانشجویی اقدام فرمایید. بدیهی است کلیه شاخص ها و امتیاز دهی شما محرمانه خواهد بود و اساتید مربوطه هیچ گونه دسترسی به آن را نخواهند داشت پس لطفا با دقت بیشتر و به صورت کامل نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن