توصیه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به کارکنان دانشگاه

06 تیر 1395
دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به تمام همکاران دانشگاه آزاد اسلامی از آنها خواست با روی گشاده به خواسته های ارباب رجوع پاسخ دهند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این پیام آمده است:

همکاران محترم دانشگاه آزاد اسلامی

حضرت امام حسین (ع) یکی از کریمان عصر خود بودند و فرمودند:

نیازها و ارجاعات مردم به شما از نعمت های خداوندی به شماست.پس از نعمت ها ملول نشوید و حاجات مردم را برآورده سازید و الا این نعمت ها از دست شما می رود.

همکاران عزیزم:

انتظاردارم ضمن تکریم ارباب ارجوع با روی گشاده به خواسته های آنان پاسخگویی کنید و در صورتی که در چارچوب مقررات دانشگاه خواسته ایشان برای اجابت مقدور نیست با زبان خوش و حتی کتبی با آنان صحبت یا مکاتبه کنید.خداوند بر تمام اعمال ما شاهد و همه چیز را حساب می کند.ان الله کان علی کل شی حسیبا

حمید میرزاده

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن