توسط پایگاه ISC؛۲عضو هیئت علمی دانشگاه‌ آزاد نجف‌آباد پژوهشگر برتر ایران شدند
مطلب ویژه

21 اسفند 1397

دو عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌آباد در ردیف پژوهشگران یک‌درصد برتر ايران قرار گرفتند.

 

به گزارش پايگاه خبري واحد نجف‌آباد، دكتر آرش کریمی‌پور ودكتر مسعود افرند دو عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌آباد توسط پايگاه ISC به عنوان پژوهشگران يك‌درصد برتر ايرانی در حوزه مهندسی معرفی شدند.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دكترآرش کریمی‌پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با تعداد ۲هزار ۲۳۳استناد ودكتر مسعود افرند نيز با یک‌هزار و ۷۸۰استناد را در حوزه فنی و مهندسی در لیست یک‌درصد پژوهشگران برتر اعلام کرده است.

دكتركريمی‌پور دارای بیش از ۱۰۰مقاله و شاخص H ایندکس ۴۱ودكتر افرند با بیش از ۱۰۰مقاله و شاخص H ایندکس ۴۲در پایگاه بين‌المللی Scopus هستند.

فهرست پژوهشگران یک درصد برتر گزارشی سالانه از پژوهشگران پراستناد در ۲۲حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی است.

داده‌های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک‌درصد برتر از سامانه شاخص‌های اساسی علم (Esential Science Indicators (ESI و وب‌علوم (Web of Science (WOS در بازه زمانی ۲۰۰۸تا ۲۰۱۷استخراج شده است.

داده‌های استخراج شده براساس حدود آستانه استنادی ESI مورد ارزيابی قرار می‌گيرد و نويسندگانی كه برحسب حوزه موضوعی و بازه زمانی در محدوده مقادير حدود آستانه قرار گيرند، به‌عنوان نويسندگان يك درصد برتر معرفی می‌‌شوند.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن