قابل توجه دانشجویان گرامی : سه شنبه 28 شهریور زمان انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول 1402 برای استان اصفهان می باشد

27 شهریور 1402
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن