یادآوری برگزاری امتحانات لغو شده روزهای 16 و 17 دیماه در روزهای 28 و 29 دیماه
مطلب ویژه

25 دی 1398

جهت یادآوری به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که امتحانات لغو شده روزهای 16 و 17 دیماه طبق برنامه زیر به روزهای 28 و 29 دیماه منتقل شده است.

۱. کلیه امتحانات لغو شده روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ در همان ساعت های اعلام شده برگزار می گردد.

۲. کلیه امتحانات لغو شده روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۹، درهمان ساعت های اعلام شده قبلی برگزار می گردد.

 

شماره تماس های اداره امتحانات دانشگاه :

۰۳۱-۴۲۲۹۲۷۰۶

۰۳۱-۴۲۲۹۲۷۹۶

۰۳۱-۴۲۲۹۲۱۵۸

۰۳۱-۴۲۲۹۲۱۰۶

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن