تقويم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلی ۹۹-۹۸ - طبق بخشنامه ۹۶/۵۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ معاون علوم پزشكی سازمان مركزی دانشگاه
مطلب ویژه

30 آبان 1398

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

« طبق بخشنامه ۹۶/۵۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ معاون علوم پزشكی سازمان مركزی دانشگاه »

 

 

انتخاب واحد ‌شنبه ۵  بهمن تا پنج‌‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
شروع كلاسها یکشنبه ۱۳  بهمن‌  ۱۳۹۸
حذف و اضافه یکشنبه ۲۷ بهمن تا پنج‌‌شنبه ۱  اسفند ۱۳۹۸
زمان برگزاری امتحانات میان ترم  یکشنبه ۱ اردیبهشت تا پنج‌‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
دریافت كارت ورود به جلسه امتحانات ‌یکشنبه ۱۸ خرداد تا پنج‌‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
پایان كلاسها پنج‌‌شنبه ۲۹ خرداد‌ ۱۳۹۹
زمان امتحانات شنبه ۳۱‍ خرداد تا پنج‌شنبه ۱۲ تیر ‌‌‌۱۳۹۹
انتخاب واحد دوره تابستان ۹۹-۹۸
دوشنبه ۹ تیر تا چهار‌‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
شروع كلاسها دوره تابستان ۹۹-۹۸
شنبه ۱۴ تیر‌ ۱۳۹۹
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن