اطلاعیه آزمون جامع دانشجویان دکتری نيمسال 1-98
مطلب ویژه

30 مهر 1398

قابل توجه دانشجویان گرامی

امتحان آزمون جامع دانشجویان دکتری درنیمسال اول ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ در دانشكده عمران برگزار می گردد. خواهشمند است با توجه به گروه آموزشی خود به سالن تعیین شده مراجعه فرمایید.

 

دانشكده عمران گروههای امتحانی مكان امتحان ساعت امتحان
مكانیك طبقه اول غربی-سالن امتحانات ساعت ۸ صبح ۱۳۹۸/۹/۵
مهندسی مواد ومتالورژی
مهندسی شیمی
مهندسی برق
ژئوفیزیك-زلزله شناسی
شهرسازی
معماری
كلیه گروههای دانشكده علوم انسانی طبقه اول شرقی-سالن امتحانات
كلیه گروههای دانشكده حقوق و الهیات
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن