زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد، حذف واضافه نیمسال مهر 1401 اعلام گردید

12 مهر 1401
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن