قابل توجه دانشجویان گرامی به اطلاع مي رساند مشاهده نمرات پايان ترم نيمسال جاري منوط به تسويه حساب با دانشگاه مي باشد

30 خرداد 1401

قابل توجه دانشجویان گرامی به اطلاع مي رساند مشاهده نمرات پايان ترم نيمسال جاري منوط به تسويه حساب با دانشگاه مي باشد

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن