زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

04 بهمن 1400
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن