معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه بازدید از واحد نجف آباد گفت: با وجود زیرساخت هایی که در واحد نجف آباد وجود دارد، این واحد دانشگاهی در آینده ای بسیار نزدیک پیش قراول دانشگاه های ایران در حوزه فناوری می شود.

رئیس دبیرخانه برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همه امکانات موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد برای حل چالش‌های شرکت ذوب‌آهن اصفهان به‌کارگیری می‌شود

دکتر امیر رضا نقش ریاست محترم واحد به همراه هیات رئیسه روز شنبه مورخ 01/4/98 ازنمایشگاهی که به منظور آشنایی هر چه بیشتر با دستاوردهای علمی و پژوهشی واحدها و هسته های فناور مستقر در مراکز رشد دانشگاه برگزار گردید بازدید نمودند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: این واحد دانشگاهی در سال جدید تحصیلی پذیرای داوطلبان ورود به دانشگاه با ۵۶رشته تحصیلی در مقطع دكتری است

صفحه6 از107
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن