دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، پیشتاز در الکترونیکی کردن سیستم اداری/ حذف کامل کاغذ از سیستم اداری و آموزشی واحد نجف آباد
مطلب ویژه

15 اسفند 1394

 

به گزارش دفتر خبر روابط عمومی، سید محمد امیری در شورای دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد از الکترونیکی شدن تمام پرونده های موجود در واحد نجف آباد خبر داد و گفت:« در راستای صرفه جویی، حفظ منابع طبیعی و ملی و همچنین ارایه بهتر و سریع تر خدمات به دانشجویان تمام پرونده های موجود در سیستم اداری و آموزشی واحد نجف آباد به صورت الکترونیکی درآمده است.»

امیری با تاکید بر حذف کامل کاغذ از سیستم اداره دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد خطاب به اعضای شورای دانشگاه افزود:« همه اعضای شورای دانشگاه از اعم معاونان، مدیران اجرایی و روسای دانشکده ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که در تابستان سال آینده مصرف کاغذ در دانشگاه به صفر برسد، مخصوصا در بخش های آموزشی و دانشکده ها بایستی با گسترش سیستم یکپارچه الکترونیکی موجود، همه نیازهای مکاتباتی دانسگاه بر بستر اینترنت و بصورت تمام الکترونیکی انجام شود.»

رئیس واحد نجف آباد با بیان اینکه مکاتبات مبتنی برکاغذ سالانه رقمی حدود چهار میلیارد ریال هزینه برای دانشگاه دارد گفت:« از این طریق علاوه بر صرفه جویی سالانه 150 هزار برگ کاغذ، که در راستای کمک به حفظ محیط زیست می باشد، در هزینه های بخش نیروی انسانی مرتبط با بایگانی های پرونده ها نیز صرفه جویی خواهد شد.»

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اولین واحد دانشگاهی است که تمام پرونده های آموزشی دانشجویان را بصورت الکترونیکی ضبط و امکان دسترسی مدیریت شده برای افراد مجاز را فراهم آورده است. همچنین سیستم اتوماسیون اداری از یکسال گذشته در این واحد استقرار یافته و مکاتبات اداری بین بخش ها و معاونت ها از طریق این سیستم انجاتم می گیرد

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن