كسب عنوان قهرمانی تیم دانشجویان واحد نجف آباد در رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله کشوری (محور سیاسی)
مطلب ویژه

18 خرداد 1400

كسب عنوان قهرمانی تیم دانشجویان واحد نجف آباد در رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله کشوری (محور سیاسی) را به این عزیزان و خانواده های گرامیشان و همچنین دانشجویان،کارمندان و اساتید دانشگاه تبریک عرض می نماییم

اعضای تيم دانشجويي روماك، خانم ستايش گرك يراقی، آقایان علي كماليان،فرشاد حمزه زاده قهدريجاني، رضا زارعي

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن