کسب رتبه نخست دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد در معیارهای میزان ارجاعات، انتشارات ارجاع شده برتر و انتشارات حرفه ای دربین 21 دانشگاه معتبر دولتی و آزاد
مطلب ویژه

19 مهر 1399

دکترامیررضا نقش رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با ذکر این خبر گفت: براساس اعلام پایگاه رتبه بندی U-multirank دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد درسال 2020 در بین 21 دانشگاه دولتی و آزاد ایران در معیارهای میزان ارجاعات ( Citation rate)، انتشارات ارجاع شده برتر (top citation publications) و انتشارات حرفه ای (Professional publications) رتبه نخست را کسب نموده و در میانگین رتبه ای 4’A’ (خیلی خوب) (very good) قرار گرفت.

 

دکترنقش افزود: براساس شاخص های رتبه بندی مذکور، شاخص میزان ارجاعات، میانگین تعداد دفعاتی است که انتشارات پژوهشی در سایر انتشارات تحقیقاتی مورد استناد قرار گرفته اند و شاخص انتشارات ارجاع شده برتر، نسبت انتشارات تحقیقاتی دانشگاه در مقایسه با دیگر انتشارات در همان زمینه علمی و در همان سال می باشد که در ده درصد بالایی لیست استنادات قرارگرفته اند. همچنین شاخص انتشارات حرفه ای نسبت انتشارات تخصصی منتشر شده به تعداد اعضای هیئت علمی می باشد.

1 b9ea1 8244e

عضوهیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در ادامه افزود نظام رتبه بندی U-multirank برای اولین بار در سال 2014 با رتبه بندی بیش از 850 دانشگاه از 74 کشور جهان کار خود را آغاز نمود و در حال حاضر بیش از 1700 دانشگاه از 92 کشور جهان در این نظام رتبه بندی حضور دارند.

3 b8414 0cf99

دکترنقش درپایان عنوان کرد: جدیدترین نتایج این رتبه بندی نشان می دهد که 21 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه های جهان قرار دارند. این دانشگاه های ایرانی شامل: دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، واحد نجف آباد، دانشگاه کاشان، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و واحد خوراسگان هستند.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن