چاپ کردن این صفحه

رتبه پنجم واحد نجف آباد در بین دانشگاه های آزاد اسلامی بر اساس رده بندی سایماگو

07 مرداد 1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد براساس آخرین رده بندی موسسه نوآوری و فناوری سایماگو اسپانیا در سال 2016 میلادی رتبه 655 را در میان 4 هزار دانشگاه جهان کسب کرد.

 موسسه نوآوری و فناوری سایماگو اسپانیا هر ساله به بررسی و رده‌بندی دانشگاه‌های جهان براساس شاخص‌های ترکیبی می‌پردازد، این موسسه (www.scimagoir.com) داده‌های خود را از اسکوپوس می‌گیرد و مقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر اساس سه شاخص اصلی؛ اهمیت علمی پژوهشی مقالات، میزان تاثیرگذاری، نوآوری و میزان ارجاعات ملی و جهانی به سایت دانشگاه رتبه بندی خود را انجام می دهد.

بر اساس این گزارش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد رتبه پنجم در بین دانشگاه های آزاد اسلامی، رتبه 64در بین دانشگاه های کل کشور و رتبه 655 در میان 4000 دانشگاه جهان را کسب نموده است.

پنج واحد برتر از دیدگاه سایماگو به این شرح می باشند: 1. واحد علوم و تحقیقات تهران، 2. واحد تهران جنوب، 3. واحد کرج، 4. واحد مشهد و 5. واحد نجف آباد.

جایگاه دانشگاه در بازه 2012 تا 2016:

1111 22799

موارد مرتبط

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن