گزارش تصویری مسابقات پایانی و توزیع مدال ووشو

مسابقات ووشو سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در واحد نجف آباد پایان یافت.

صفحه16 از16
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن