گزارش تصویری سمپوزیوم اصلاح سبک زندگی با روشهای طب سنتی ایران
مطلب ویژه

02 بهمن 1395

سمپوزیوم اصلاح سبک زندگی با روشهای طب سنتی ایران در دانشکده پرستاری و مامایی نجف آباد برگزار شد.

 

khg lgf 1 eb304

khg lgf 2 e1c4e

khg lgf 3 163ff

khg lgf 5 4969ekhg lgf 6 51c5c

khg lgf 7 474dbkhg lgf 8 0d6a1

khg lgf 9 609dbkhg lgf 10 943ae

khg lgf 11 7c507khg lgf 13 fde4e

khg lgf 14 6f0f9khg lgf 15 98b45

khg lgf 16 491cbkhg lgf 17 c9501

khg lgf 18 ab091khg lgf 19 9035c

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن