گرامیداشت هفته دولت جشن روز کارمند با رنگ و بوی تجلیل از بازنشستگان واحد نجف آباد - 2
مطلب ویژه

11 شهریور 1395

در جشنی که به مناسبت هفته دولت و روز کارمند، با حضور هیات رئیسه، کارمندان و خانواده کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد  برگزار شد، از سی سال تلاش و خدمات صادقانه چهار نفر از همکاران واحد که به افتخار بازنشستگی نائل شدند، تقدیر شد.  آقایان غلامحسین مهدیه، سلطانعلی مهدیه ، فریدون کیانی و نادعلی حشمتی  در پی سه دهه خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد  در حضورخانواده کارکنان دانشگاه از سوی دکتر مهران مجلسی  ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد مورد تقدیر قرار گرفتند.

31 9dac8

32 4ce18

33 94972

34 6dc69

35 4ae5c

36 4f2ec

37 c756d

38 b0056

39 9f9fb

40 a91b5

41 b35c2

42 ec005

43 41437

44 144c0

45 44a48

46 00b9b

47 c5763

48 5d050

49 bbc16

50 cbf62

51 a629d

52 ee9bd

53 4fb84

 

 

56 2e3d6

57 621a1

58 40933

59 7b1ba

60 15a80

61 a81ce

 

63 7a646

64 2ffda

 

 

67 b1cc8

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن