جشنواره حماسه تا حماسه و كرسي هاي آزاد انديشي

06 آبان 1400

1- ويژه دانشجويان:
جهت ثبت نام در مسابقات كرسيهاي آزاد انديشي در لينك   https://b2n.ir/k30595 و جشنواره حماسه تا حماسه2 در لينك  https://b2n.ir/k45603 ثبت نام نماييد.
2- ويژه اساتيد:
جهت ثبت نام در  جشنواره حماسه تا حماسه2 در لينك  https://b2n.ir/k45603  ثبت نام نماييد
3-ويژه كارمندان:
جهت ثبت نام در  جشنواره حماسه تا حماسه2 در لينكhttps://b2n.ir/k45603    ثبت نام نماييد

دانلود مستندات

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن