همایش آشنایی با کسب و کار الکترونیک با هدف آموزش دانشجویان در خصوص کسب وکار و درآمدهای الکترونیکی، به همت مرکز رشد فناوری و ساخت تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار شد.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن