همایش ملی ادبیات غنایی با قرائت پیام دکتر سید طه هاشمی توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، آغاز به کار کرد.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن