همایش ملی فقه پویا، رویکرد نوین در مسئولیت مدنی  با حضور فقها، حقوقدانان  و اندیشمندان  دانشگاهی و حوزوی سراسر کشور  در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار می شود.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن