اطلاعیه برنامه زمان بندی خطوط و ایستگاه های ایاب و ذهاب دانشگاه از تاریخ 23 بهمن 1401 تا اطلاع ثانوی اعلام گردید

23 بهمن 1401
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن